Nie chcę.
Chcę, życia w spokoju.
Chcę płacić swoje rachunki.
Chcę pracować.
Chcę płacić tax.
Ale niech wreszcie choć jedno państwo przestanie mnie okradać!